Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Fizjoterapeuto - uzupełnij swoje wykształcenie!

Fizjoterapia to dziedzina wymagająca rozległej wiedzy i znacznych umiejętności. Tworząc program studiów na tym kierunku przewidzieliśmy zarówno poznawanie teorii, jak i praktyki rehabilitacji.

Zajęcia w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie to wykłady i ćwiczenia. Obok obowiązkowych praktyk w placówkach opieki zdrowotnej studenci zaliczają również zajęcia w laboratoriach i specjalistycznych pracowniach. Wysokiej klasy specjaliści, wykładowcy są najlepszą rekomendacją do podjęcia nauki właśnie na naszej uczelni.


Fizjoterapeuto - uzupełnij swoje wykształcenie!

Zgodnie z zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596) zmianami w zasadach prowadzenia kształcenia na kierunku studiów w zakresie fizjoterapii wprowadziliśmy jednolite, pięcioletnie studia wyższe. Dyplom uzyskany po ukończeniu takich studiów uprawnia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Jednocześnie w przepisach przejściowych określono zasady zakończenia kształcenia na tym kierunku w dotychczasowej formule (3+2). Obecnie w przepisach wskazana jest data 31 grudnia 2022 r., jako data kiedy zakończona będzie możliwość kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Pamiętając o tym, a także dbając o rozwój naszych absolwentów studiów licencjackich na kierunku Fizjoterapia chcemy zachęcić Państwa do jak najszybszego uzupełnienia swojego wykształcenia i zaprosić na studia II stopnia do Społecznej Akademii Nauk.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat rekrutacji i niezbędnych dokumentów znajdziecie Państwo pod linkiem.



Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!